Πλαίσιο Συνεδρίου

Η σύγχρονη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο τον τελευταίο χρόνο, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου προς τη διερεύνηση νέων τάσεων και προοπτικών, οι οποίες δύναται να ενισχύσουν τη διδασκαλία αλλά και την άσκηση της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον  παρουσιάζει εξίσου ο τρόπος κατά τον οποίο οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και συστημάτων διοίκησης (βλ. Marketing Management, HRM, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων κτλ.).

Συμπερασματικά, παρατηρούνται αλλαγές στο εσωτερικό (εξειδίκευση εργασίας, έμφαση στο after sales service, αναβάθμιση των logistics, νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας / ΤΠΕ) αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων (υγειονομική – οικονομική – κοινωνική κρίση, αυξημένος ανταγωνισμός, διεθνοποίηση, τεχνολογική ανάπτυξη), το οποίο είναι διαρκώς ευμετάβλητο.

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών (Call for Papers)

Οι Σχολές Δέλτα σας προσκαλούν στο 1ο Συνέδριο Οικονομικής Παιδείας που διοργανώνει η Σχολή Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, από 10.00 πμ έως 15.00 μμ.

Έμφαση των εργασιών θα δοθεί στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων και Προκλήσεις της σύγχρονης οικονομικής παιδείας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί online και οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης.

Σκοπός

Βασικό σκοπό του συνεδρίου, αποτελεί η αναζήτηση προτάσεων προς όφελος της επιχειρηματικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης, δύο μεταβλητών που κρίνονται αλληλένδετες.

Θεματικές Ενότητες

Το συνέδριο επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις κάτωθι θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και άλλες οι οποίες σχετίζονται με το κεντρικό θέμα.

Ποιοτικό management στα σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλλοντα

 • Στάσεις στελεχών απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή
 • Στρατηγική ανάλυση επιχείρησης
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία
 • Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη Διοίκηση παραγωγικών μονάδων: Η προσέγγιση της Διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων
 • Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως μοντέλο βελτίωσης των επιχειρησιακών λειτουργιών
 • Εργασιακό Burnout: Ο αντίκτυπος στην επιχείρηση και τον εργαζόμενο
 • Προκλήσεις και προοπτικές στην εποχή της τηλε-εργασίας
 • Οι προκλήσεις των λειτουργιών του Management στις δομές υγείας σε περίοδο πανδημίας
 • Εθελοντισμός και Παρακίνηση σε μονάδες υγείας
 • Αναθεωρώντας τις αρχές του Management και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην εποχή μετα-Covid

Προκλήσεις και προοπτικές στο χώρο της Ναυτιλίας

 • Οικονομική των Λιμένων: Προκλήσεις των φορέων διαχείρισης λιμένων σε περιόδους κρίσης

 • Η βιομηχανία της κρουαζιέρας στην εποχή της πανδημίας: Τρόποι αντιμετώπισης και προοπτικές ανάπτυξης μετά την κρίση

 • Προβλήματα στην ανεφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές παγκοσμίως από το φαινόμενο της πανδημίας

 • Corporate Social Responsibility και Social Media Marketing στο χώρο της Ναυτιλίας
 • Last mile delivery
 • Νέες τεχνολογίες/βιώσιμες σε city logistics
 • Γυναίκες στη Ναυτιλία
 • Κόπωση Ναυτικών

Επιχειρησιακή Επικοινωνία & Νέες τεχνολογίες

 • Social Media Marketing
 • Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Δημόσιες Σχέσεις και η χρησιμότητά τους στην εταιρική ανάπτυξη

 • Κατανοώντας το Μίγμα Μάρκετινγκ: Παράγοντες Καθορισμού του μίγματος

 • Επιχειρηματική ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οικονομική των Επιχειρήσεων

 • Διδακτική της αξιολόγησης επενδύσεων: H περίπτωση ενός συμμετοχικού business plan
 • Η σημασία της Λογιστικής και του κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών κατά την πανδημία
 • Η επίδραση της ψηφιοποίησης στη λειτουργία της Λογιστικής και της Διοίκησης στις οικονομικές μονάδες
 • Η σημασία της Οικονομικής Επιστήμης σε περιόδους κρίσης: Μελέτη της Ελλάδας του Αύριο
 • Σύγχρονα θέματα οικονομικής και λογιστικής επιστήμης

Πολυσυλλεκτική ενότητα: Θέματα σχετικά με την επίπτωση του COVID-19 στην άσκηση και διδασκαλία της επιχειρηματικότητας

Γιατί να συμμετέχετε;

Οφέλη συμμετοχής και παρακολούθησης του συνεδρίου

Οφέλη συμμετοχής στην οργανωτική επιτροπή

Υποβολή Εργασιών

deltabusinessconf@iekdelta.gr

Δηλώσεις Συμμετοχής

Έως 14 Μαΐου 2021

Επιστημονική Επιτροπή

Δρ. Κωνσταντίνος Κιούσης
Διευθυντής ΙΕΚ Δέλτα
Δρ. Γεώργιος-Σπυρίδων Τσιώτσης
Ναυτιλιακός Οικονομολόγος
Δρ. Παναγιώτης Κακαλέτρης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Δρ. Ματίνα Πέππα
Επικοινωνιολόγος
Νικολέτα Κρουσουλούδη
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Οργανωτική Επιτροπή

Σπυρίδων Τρουμπέτας
Διευθυντής Σχολής Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας ΙΕΚ Δέλτα
Νικολέτα Κρουσουλούδη
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Δρ. Παναγιώτης Κακαλέτρης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Υποστηρικτής